Využitie vákua patrí medzi moderné metódy spracovania rôznych materiálov, a je rozšírená v rôznych oblastiach výroby.

Vákuum je to tlak, ktorý je nižší ako atmosférický tlak, ktorého hlavnou výhodou je schopnosť spracovávať produkty pri nízkych teplotách. Ako napríklad pri odparovaní tekutiny z roztoku pri hlbokom vákuu. Ide v podstate o niekoľko procesov v jednom: odparovanie, sušenie a chladenie.

Pri hlbokom vákuu sa bod varu vody výrazne zníži, takže voda obsiahnutá napríklad v horúcom produkte začne vrieť už pri vstupe do komory s podtlakom. Existuje priamy vzťah medzi hĺbkou vákua a bodom varu. Čím vyššie je vákuum, tým nižšia je teplota varu produktov. Napríklad pri 50 mBar je bod varu vody približne 32 stupňov.

Výhody vákuového spracovania:

- rýchle sušenie produktu

- rýchle ochladzovanie produktu

- bezpečný spôsob spracovania

- úspornosť spracovania

- je možne spracovanie produktov citlivých k vysokým teplotám 

- umožňuje odparovanie z veľkej plochy

zachovanie živín a organoleptických vlastností pôvodného produktu


A oveľa viac!


Všetky tieto výhody sú dôležité a potrebné na sušenie ovocia, zeleniny a iného rôzneho ovocia, ktoré sa používa na lekárske, liečebné účely alebo pri výrobe doplnkov stravy z prírodných surovín.

Vákuové sušenie sa spravidla vykonáva v skriňových sušičkách kabinetného typu.


Existuje niekoľko druhov takýchto sušičiek, ktoré sa líšia v závislosti od generátora tepla:

- mikrovlnové 

- infračervené

- „ohrievaná polica“, ktorá je založená na prenose tepla cez „plast“, ktorým sú police vybavené.


Komory takýchto sušičiek sú zvyčajne nádrže vyrobené z hrubej nehrdzavejúcej ocele, ktorá je schopná vydržať hlboké vákuum. Vo vnútri sú nainštalované police, na ktorých je rozložený produkt. Takéto sušičky majú zabudovaný ohrievací systém (v závislosti od typu generátora), systém odvodu pár a kondenzácie, vákuový systém a chladiaci systém s chillerom, potrebným pre správnu činnosť kondenzátora a zbernú nádrž kondenzátu. Jednotky majú zvyčajne možnosť regulácii teploty, hĺbky vákua a doby spracovania.