+421 944 259 499
bubnova miesacka
 • bubnova miesacka
 • bubnova miesacka
 • bubnova miesacka
 • bubnova miesacka

Bubnová miešačka

0,00 €

Bubnová miešačka NORMIT NDM je určená pre dôkladné premiešanie pre produkty ako je kombinované krmivo, dojčenská výživa, potravinové koncentráty a prímesi, doplnky pre športovcov, kávové nápoje, čaje, farmaceutické a chemické výrobky. Cena závisí od použitia a výroby. Pre viac informácií napíšte nám email na sales@foodtechprocess.com

Pracovný objem do:

https://eshop.normit.com/img/cms/Ikony/IKONA%20BUBNOVA%20MIESACKA.png

Bubnová miešačka NORMIT NDM je určená pre dôkladné premiešanie so zachovaním štruktúry sypkých a zrnitých látok bez vzniku mŕtvych zón a s relatívne nízkou spotrebou a krátkou dobou miešania. Produkt sa vloží do bubna cez manipulačný otvor, opatrne a jemne sa mieša prostredníctvom otáčania bubna. Miešanie prebieha na základe toho, že výrobok sa v bubne otáča a stúpa a klesá pod určitým uhlom po jeho obvode. Zmes sa odvádza rovnakým otvorom, ale dvierka sú v dolnej polohe.

Hriadeľ, ktorý točí bubon sa môže zhodovať s osou symetrie alebo diagonálne, a bubon môže mať rôzne formy v závislosti od účelu a povahy produktu. Kvalitné premiešanie produktu zabezpečia lopatky umiestnené vo vnútri bubna. Bezpečnosť prevádzky zabezpečuje BEZPEČNOSTNÁ ZÁBRANA. Pri zmene polohy zábrany sa aktivuje snímač polohy, ktorý zastaví motor miešačky a rozsvieti sa signalizačná kontrolka – bezpečnostná zábrana.

Bubnovú miešačku je možné vybaviť ohrevom, vákuovým, vibračným, vážiacim alebo dávkovacím systémom.

POUŽITIE

 • Kombinované krmivo 
 • Dojčenské výživa
 • Potravinové koncentráty a prímesi
 • Výživové doplnky pre športovcov
 • Kávové nápoje, čaje
 • Farmaceutické a chemické výrobky

VÝHODY ZARIADENIA

 • Kvalitná zmes vo veľmi krátkom čase
 • Minimálna spotreba energie
 • Flexibilita miešania
 • Intenzívne miešanie
 • Homogénna zmes
 • Udržanie vlastností produktu
 • Jednoduchá inštalácia
 • Rýchle a ľahké čistenie vďaka otvoru bubna
 • Nízke nároky na údržbu
 • Proces pre všetky typy produktov
 • Celonerezové prevedenie
 • Vhodná aj pre citlivú štruktúru produktov
 • Bez vzniku trecieho tepla
 • Možnosť pridať dávkovací systém (vstrekovanie aromatických látok)
 • V prípade tvorby zhlukov možnosť nainštalovať zmiešavač na rozrážanie
 • Jednoduché ovládanie
 • Nízka hladina hluku pri práci
 • Programovanie miešačky
 • Tesnosť zmiešavacej komory
 • Možnosť pridať kvapalné produkty pri miešaní

DOPLNKOVÉ VYBAVENIE

 • Sada mobilných kontajnerov pre nakladanie, vykladanie a dopravu zmesí
 • Zariadenie pre váženie a dávkovanie produktov
 • Šnekové miešadlo pre šaržovitú vykládku hotovej zmesi
 • El. ovládací panel s dotykovým displejom
 • PLC riadenie
 • Duplikátor pre ohrev/chladenie
 • Prevedenie vákuum
 • Časovač
 • Svetelná a zvuková signalizácia
 • Vibračný systém
 • Hriadeľ vo forme rúry na podávanie rôznych plynov, kvapalín prísad